Matěj 'lof' Štágl

 
Ve zkratce
 • Programátor analytik - Scio,
 • CTO - LanCraft.
Zajímavosti
 • Kontributor NHibernate, ExpressionEvaluator a LibVips,
 • autor CLua - MoonSharp fork s C-like syntaxí,
 • SimplexEngine 4 - proprietární engine + IDE pro tvorbu casual MMO her (langame.cz)
 • SimplexRpgEngine - FOSS engine + IDE s DirectX / OpenGL renderem, implementace GML pro .NET,
 • Mcf.js - náhrada JQuery pro web po IE11,
 • Intel ISEF & EUCYS alumni.
Stack
 • C# - .NET 6, SignalR, .ASP MVC, WPF, WFA,
 • SQL - Sql Server, NHibernate, Entity Framework Core,
 • JS - TypeScript, Node.js,
 • pasivně - C++ (SFML), x86 - MASM, Java (JWJGL, JavaFX, Maven, Gradle), PHP (YII), Python (Django).